Giờ học cá nhân

Giờ học cá nhân/ Giờ học cá nhân nhóm nhỏ (2-3 người)

Giáo trình xây dựng theo nguyện vọng của người học (Ví dụ: Chữ Hán, hội thoại thương mại, cách làm bài thi, .v.v.)

Có thể học tại trường hoặc nơi làm việc trong thời gian thích hợp từ 08:30 sáng đến 08:30 tối từ thứ hai ~ thứ sau.

Dạy tại công ty

Hãy liên hệ riêng trong trường hợp muốn cử giáo viên đến dạy tại công ty.

Đối tượng Người muốn học theo kiểu riêng phù hợp với mục đích của mình
Cấp độ Sơ cấp ~ Cao cấp
Ngày giờ học Cần thương lượng (thứ hai ~ thứ sáu)   8:30 sáng ~20:30 tối
Thời gian học Cần thương lượng
Thời lượng học 1 buổi/60 phút trở lên
Ngày khai giảng Tùy người học
Qui mô lớp Từ 1 người trở lên
Lịch học Không có lớp vào kì nghỉ lễ Obon, năm mới
Tài liệu sử dụng Chọn lọc riêng phù hợp với người học

Học phí

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.