Thông báo

23/06/2022
Thành tích tìm được việc làm trong quá khứ đã được đăng lên trang chủ
06/06/2022
Nhận đăng ký lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật!
13/05/2022
Đang nhận tuyển sinh khóa buổi tối (lớp học kì mùa hè)
21/04/2022
“Khóa dự bị đại học/ Khóa dự bị cao học” tham khảo bảng học kỳ ở đây.

 

 

 

21/04/2022
“Khóa học buổi tối” tham khảo bảng học kỳ ở đây.

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.