2021

24/12/2021
Gửi các học sinh đang theo học tại trường Naganuma:Thông báo về khoản hỗ trợ học sinh sinh viên đảm bảo tiếp tục học tập

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ một khoản tiền mặt đến các học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp tục việc học.

Chương trình này dành cho những học sinh, sinh viên độc lập về kinh tế với gia đình và những người mà thu nhập từ công việc bán thời gian bị giảm do ảnh hường của dịch, khiến họ gặp khó khăn trong việc trả học phí và các chi phí khác.

Thông tin chi tiết về khoản hỗ trợ cũng như cách thức đăng ký sẽ được đăng tải trên Google Classroom trước ngày 6 tháng 1 năm 2022 (Thứ Năm).

Vui lòng kiểm tra và đăng ký theo hướng dẫn.

21/12/2021
Trường nghỉ đông từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1.

Trường nghỉ đông từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Từ ngày 5 tháng 1 trường sẽ làm việc bình thường.

07/12/2021
Nhận đăng ký lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật!
12/11/2021
Đang nhận đăng ký khóa học buổi tối (Lớp học học kỳ mùa đông)!
11/10/2021
Buổi giới thiệu và tư vấn Online của trường Nhật ngữ Tokyo Naganuma school.
(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.