Naganuma xem qua dữ liệu

Học sinh đến từ khắp thế giới đang học tại Naganuma

Số học sinh đang theo học năm 2018

Lý lịch đào tạo tiếng Nhật

Trường có nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm đã từng dạy học trên 10 năm

Lý lịch giảng dạy tiếng Nhật của giáo viên

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (thường trú)

Trên một nửa giáo viên đều có quá trình làm việc ở nước ngoài (thường trú)

  • Giáo viên

  • Nhân viên

Lĩnh vực nghề nghiệp của giáo viên và Nhân viên của trường

Những kỹ năng và sở trường đặc biệt của giáo viên và nhân viên của trường

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.