Kênh Naganuma

Sự kiện

Phỏng vấn học sinh

Giới thiệu trường

Tác phẩm của học sinh

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.