• facebook
 • THE NAGANUMA CHANNEL

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Pháp nhân trường học Trường Naganuma (dưới đây gọi là pháp nhân), với tư cách là cơ sở pháp nhân liên quan đến đào tạo tiếng Nhật, phải thực thi trách nhiệm xã hội đó và phải nhận thức rất sâu sắc về tầm quan trọng của việc sử dụng thông tin cá nhân. Tất cả các giáo viên, nhân viên của nhà trường sẽ bảo vệ thích hợp và cẩn mật các thông tin đó.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà pháp nhân sử dụng là các thông tin của các sinh viên tại trường mà pháp nhân thành lập cùng với người bảo lãnh・người bảo hộ, thông tin của người có ý định nhập học và người bảo lãnh・người bảo hộ, thông tin của học sinh đã tốt nghiệp, học sinh theo học từng khóa học, thông tin của nhân viên. Đó là những thông tin bao gồm như họ tên, ngày tháng năm sinh, các mô tả khác mà nhờ đó có thể phân biệt từng cá nhân riêng biệt.

Thu thập hợp lý thông tin cá nhân

Pháp nhân trong phạm vi cần thiết để hoàn thành nghiệp vụ sẽ tiến hành thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp phù hợp và công khai.

Sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Pháp nhân sẽ không sử dụng thông tin cá nhân quá phạm vi mục đích đưa ra từ trước, và cũng sẽ không đưa thông tin cho bên thứ ba. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ như trường hợp dưới đây cần cung cấp thông tin cho bên thứ ba .

 • Trường hợp thông báo trước về việc cung cấp cho bên thứ ba
 • Trường hợp cần bản thân người đó đồng ý
 • Trường hợp theo luật được đánh giá là cần thiết
 • Bằng việc khi tiến hành nghiệp vụ ủy thác dựa vào việc ghi rõ trong hợp đồng về nghĩa vụ giữ bí mật, cũng có trường hợp đưa thông tin cho công ty đối tác trong phạm vi cần thiết
 • Quản lý thông tin cá nhân

  Pháp nhân quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, cùng với việc tiến hành biện pháp bảo vệ cần thiết đối với việc bị mất, sửa đổi, bị rò rỉ, bị truy cập bất hợp pháp thông tin cá nhân, vạn nhất trong trường hợp có sự cố xảy ra, cũng sẽ có biện pháp phục hồi nhanh chóng.

  Cho xem, sửa đổi thông tin cá nhân

  Đối với trường hợp có yêu cầu cho xem thông tin bằng văn bản của chính bản thân người có thông tin cá nhân, khi xác nhận là đúng người và lý do yêu cầu cho xem là hợp lý, thì sẽ cho xem thông tin cá nhân theo yêu cầu. Kết quả, nội dung thông tin cá nhân được cho xem nếu không chính xác hoặc nhầm lẫn thì sẽ được sửa chữa nhanh chóng.

  Tuân thủ các quy tắc, luật pháp

  Pháp nhân luôn tuân thủ pháp luật Nhật Bản cũng như các quy phạm khác về việc sử dụng thông tin cá nhân. Pháp nhân sẽ hoàn chỉnh qui trình liên quan tới sử dụng thông tin cá nhân, kiểm tra định kỳ tình hình vận hành, sau đó xem lại, cải tiến một cách liên tục.

  Liên hệ liên quan tới việc sử dụng thông tin cá nhân

  Việc liên hệ liên quan tới việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ theo như dưới đây

  Pháp nhân trường học Trường Naganuma

  Địa chỉ 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036

  Điện thoại: 03 3463 7261

  Fax:03 3463 7599

  (+91)-3-3463-7261

  Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

  Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.