Trung tâm sự nghiệp

Tại trung tâm sự nghiệp, từng người, từng người học sinh sẽ được hỗ trợ để làm sao đạt được ước mơ học lên cao cũng như tìm việc làm.

Hỗ trợ học lên cao

  • Khai thác về tiến cử trường học được chỉ định
  • Tổ chức các buổi giới thiệu về cao học, đại học, các trường chuyên môn trong trường
  • Thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến việc dự thi như hướng dẫn về trường và các điều kiện dự tuyển
  • Trao đổi cá nhân liên quan tới việc học lên cao

Hỗ trợ tìm việc làm

  • Nhận đăng kí tuyển người với đối tượng là lưu học sinh người nước ngoài
  • Tổ chức các buổi phỏng vấn riêng với từng công ty ở trong trường và và các buổi đăng kí với bên đại diện giới thiệu nghề nghiệp
  • Thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến tìm việc làm, ví dụ như thông tin giới thiệu về công ty, thông tin tuyển người với đối tượng là lưu học sinh người nước ngoài
  • Hướng dẫn riêng về cách phỏng vấn vào công ty, cách viết sơ yếu lý lịch, cũng như tờ entry-sheet của công ty
(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.