Học bổng

Trường Naganuma có chế độ học bổng và chế độ khen thưởng riêng. Ngoài ra, trường cũng có thể tiến cử để bạn nhận được học bổng bên ngoài. Nhưng học bổng nào cũng đều có điều kiện. Đó là các học sinh có thành tích, tỷ lệ đi học, thái độ học tập xuất sắc và có khó khăn về kinh tế. Hãy học tập thật chăm chỉ nếu bạn mong muốn nhận được học bổng.

Học bổng khuyến học Naganuma

Là học bổng của trường Naganuma. Đối tượng là các bạn học sinh đang học khóa dài hạn hơn 6 tháng

Kỳ tuyển chọn từng học kỳ
Kỳ hạn nhận học bổng 6 tháng
Giá trị học bổng 100,000Yên/6 tháng
Số lượng 20 người/năm

Phần thưởng của hiệu trưởng, Phần thưởng đi học chuyên cần

Trường Naganuma có 2 phần thưởng ngoài chế độ học bổng.

Phần thưởng của hiệu trường Học sinh có thành tích, tỷ lệ đi học, thái độ học tập xuất sắc trong vòng 1 năm.
Phần thưởng đi học chuyên cần Sinh viên không đi muộn, không nghỉ học trong vòng 1 năm.

*Thời điểm trao thưởng là cuối học kỳ.

Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật bản (JASSO)

Kỳ tuyển chọn tháng 4
Kỳ hạn nhận học bổng 1 năm tính từ tháng 4
Giá trị học bổng Hàng tháng 48.000 Yên (Khóa dự bị đại học A)
Hàng tháng 30.000 Yên (Ngoài khóa dự bị đại học A)
Số lượng 0~7 người
Thành tích Năm 2022: 1 người (Hồng Kông)
Năm 2021 1 người(Mông Cổ )※Học bổng 6 tháng trao cho 4 học sinh (Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Hồng Kông)
Năm 2020 2 người(Mông Cổ 2 người)
Năm 2019 3 người (Đài Loan 1 người, Mông Cổ 1 người, Việt Nam 1 người)
Năm 2018 5 người (Đài Loan 2 người, Hàn quốc 2 Việt Nam 1 người)
Năm 2017 8 người (Đài Loan 2 người, Trung Quốc 3 người, Việt nam 2 người, Mông cổ 1 người)
Năm 2015 7 người (Trung Quốc 2 người, Đài Loan 2 người, Mông Cổ 1 người, Nga 1 người, Việt Nam 1 người)
Năm 2014 7 người (Hồng Kông 2 người, Việt Nam 2 người, Hàn Quốc 1 người, Mông Cổ 1 người, Nga 1 người)
Năm 2013 7 người (Hàn quốc 2 người, Việt nam 2 người, Đài loan 2 người, Mông cổ 1 người)

*Là chế độ học bổng nổi tiếng nhất ở Nhật bản.

*Đối tượng là các bạn học sinh đang học khóa dài hạn hơn 6 tháng

Học bổng Tổ chức giáo dục quốc tế Takayama

Kỳ tuyển chọn Khoảng tháng 12
Kỳ hạn nhận học bổng 1 năm kể từ tháng tư năm sau
Giá trị học bổng 110,000Yên/tháng
Số lượng 0~2 người
Thành tích Năm 2022: 1 người (Malaysia)
Năm 2021 2 người(Mông Cổ, Nepal)
Năm 2020 2 người(Mông cổ, Việt Nam)
Năm 2018 2 người (Mông Cổ)
Năm 2017 2 người (Mông Cổ, Việt Nam)
Năm 2015 2 người (Việt Nam, Mông Cổ)
Năm 2014 2 người (Trung Quốc, Mông Cổ)
Năm 2013 2 người (Mông cổ,Việt Nam)

*Đối tượng là sinh viên quốc tịch Châu Á.

Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu

Kỳ tuyển chọn Khoảng tháng 11
Kỳ hạn nhận học bổng 1 năm kể từ tháng tư năm sau
Giá trị học bổng 60,000Yên/tháng
Số lượng 0~1 người
Thành tích Năm 2019 1 người (Mông Cổ)
Năm 2015 1 người (Mông Cổ)
Năm 2014 1 người (Mông Cổ)
Năm 2013 1 người (Mông Cổ)

*Đối tượng là sinh viên quốc tịch Châu Á.

LSH ASIA Scholarship

Kỳ tuyển chọn tháng 7
Kỳ hạn nhận học bổng tháng 7~tháng 12
Giá trị học bổng 20,000Yên/tháng
Số lượng 0~1 người
Thành tích Năm 2021 1 người (Việt Nam)
Năm 2020 1 người (Đài Loan)

*Đối tượng là sinh viên quốc tịch Châu Á.

Giới thiệu về chế độ học bổng khác

Ngoài ra còn có nhiều loại học bổng khác. Hãy thử tìm học bổng phù hợp với bạn.

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật bản
(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.