Giờ học cá nhân

Giờ học cá nhân/ Giờ học cá nhân nhóm nhỏ (2-3 người)

Giáo trình xây dựng theo nguyện vọng của người học (Ví dụ: Chữ Hán, hội thoại thương mại, cách làm bài thi, Hướng dẫn lộ trình học thi lên đại học・cao học .v.v.)

Đối tượng Người muốn học theo kiểu riêng phù hợp với mục đích của mình
Cấp độ Sơ cấp ~ Cao cấp
Ngày giờ học Sẽ quyết định sau khi trao đổi. (Nguyên tắc là từ thứ Hai đến thứ Sáu 9:00AM~6:30PM)
※Vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày lễ, thời gian nghỉ Obon, thời gian nghỉ Tết sẽ không có lớp học
Thời gian học Cần thương lượng
Thời lượng học 1 buổi/60 phút trở lên
Số lượng người học Từ 1 đến 3 người
Tài liệu sử dụng Chọn lọc riêng phù hợp với người học

Học phí(Giờ học cá nhân)

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.