Kế thừa triết lý của nhà sáng lập Naoe Naganuma, chúng tôi tiếp tục phát huy  sự nghiệp giáo dục tiếng Nhật  trên nền tảng “phương pháp Naganuma”.

Công việc mà chúng tôi làm không chỉ dừng lại ở việc đơn giản chỉ đào tạo ngôn ngữ. Chúng tôi còn muốn giúp mỗi học sinh phát triển năng lực bản thân, mang đến cho xã hội những con người tài năng kết nối Nhật Bản và thế giới.

NGÔN NGỮ TẠO RA NHÂN CÁCH, NHÂN CÁCH MỞ RA CÁNH CỬA VÀO CUỘC SỐNG
(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.