Khóa học buổi tối

Là chương trình chú trọng nâng cao khả năng hội thoại. Là lớp học giúp cho các bạn ở trình độ sơ cấp có thể nói chuyện các chủ đề quanh cuộc sống thường ngày cũng như các giao dịch thực tế có ích trong sinh hoạt, giúp các bạn ở trình độ trung và cao cấp có thể nói lên ý kiến một cách tích cực về các chủ đề mang tính xã hội.

Đối tượng Là những người do ban ngày bận việc nên chỉ có thể tham gia lớp học vào buổi tối
Cấp độ Sơ cấp ~ Cao cấp (Tuy nhiên, tùy vào học kì mà lớp học sẽ có sự thay đổi)
Hình thức học Online
Số ngày học Tuần từ 1 đến 2 lần (Tùy lớp sẽ khác nhau)
Thời gian học Tối 6:50~8:20 (90 phút)
Lịch học Lớp mở vào tháng 4, 7, 10,1 Cụ thể hãy xem ở đây
Qui mô lớp Mở lớp từ 3 người trở lên, tối đa 10 người trở xuống
※Sách giáo khoa, nội dung học sẽ khác với khóa tiếng Khóa tiếng Nhật giao tiếp.

Thông báo

Học phí

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.